โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ แอลกอฮอลก์ ทิชชู่เปียก และชุดPPE