โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินบริจาคเพื่อจัดซื้อ สว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูง สำหรับผ่าตัด เจาะ กรอ กระดูก พร้อมหัวเจาะกะโหลก