โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาคโครงการ “ชาวแปดริ้วร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19”