โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์