โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หน้ากากอนามัย (N 95) และ Face shield