โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค เพื่อสบทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์