โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และการรักษาพยาบาล และมะม่วงแช่อิ่ม มะขามแช่อิ่ม