โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face shield และ Ethyl Alcohol