โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ข้าว 900 กล่อง และ น้ำดื่ม