โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์