โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ สบู่ Dettol และสบู่เหลวล้างมือ Protex