โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เต้าฮวยฟรุตสลัด “จุ๊บจิ๊บ”