โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน กองทุน “พุทธโสธรสู้ภัยโควิด 19”