โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ และน้ำมัน