โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ไข่ไก่ น้ำดื่ม และ Face shield และกล่องครอบผู้ป่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ขณะใส่ท่อช่วยหายใจ