โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ (Surgical Mask) และ Hand Sanitizer Gel