โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลพุทธโสธร