โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เสื้อกันฝน และ แว่นตากันฝุ่น