โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หน้ากากอนามัย (ชนิดผ้าแบบสอดไส้หน้ากาก) และหน้ากากอนามัย (Surgical Mask)