โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) และ Face Shield