โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ พลาสติกสำหรับคลุมอุปกรณ์รถ EMS และ Face Shield