โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ กล่องครอบผู้ป่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ