โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ กล่องใส่ฉากกั้นสำหรับห้องตรวจเชื้อ COVID-19