โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Ethyl Alcohol 70% และEthyl Alcohol 95%