โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากโรงพยาบาลสงฆ์