โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ข้างกล่อง และมะม่วงน้ำปลาหวาน