โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) สำหรับพระสงฆ์