โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ น้ำยา Sodium Hypochlorite