โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปย์