โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield และ Alcohol spray