โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield เสื้อกันฝน ถุงมือยาง และแว่นครอบกันฝุ่น