โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินบริจาค แอลกอฮอล์ และ เจลล้างมือ