โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หน้ากากอนามัย (N95) และแอลกอฮอล์ 70%