โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย