โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ แอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย ชนิด 3 M