โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face shield และ แอลกอฮอล์