โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หน้ากากอนามัย และ แว่นเซฟตี้