โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์เจล