โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ