โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ แอลกอฮอล์เจล และ Face shield