โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Alcohol Gel และ Alcohol Spray