โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield Surgical Mask และอาหารกล่อง