โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หน้ากากอนามัย ชนิดผ้า, Surgical Mask,แอลกอฮอล์ เจล,แอลกอฮอล์ 75%