โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield ชุด PPE และ Surgical Mask