โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในการรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา