โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบของบริจาค กลุ่ม “ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน”