โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน “พุทธโสธรสู้ภัยโควิด”