โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield และถุงคลุมเท้า