โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป