โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด ชนิดใช้กระบอกฉีดยา